namespace немесе Атаулар кеңістігі

Бағдарламалау
С# тілімен айтқанда, Атаулар кеңістігі — .NET Framework платформасындағы көптеген класстармен жұмыс істеу мүмкіндіктерін ұтымды ұйымдастыру үшін құрылған элемент.
Жалғасын оқу