RSA алгоритмі көмегімен қолтаңба қою

Блог аты aibol_maxotov
Алдымен біз rsa алгоритмін жасап аламыз. (Даулет бауырдын жазғаны бойынша)
Яғни керекті e, d, n сандарын тауып аламыз. Сосын осыларды пайдаланып, мәтінге қолтаңба(подпись) қоямыз. Бұл қабылдаушыға мәтіннің қауіпсіз, дұрыс түпнұсқаның жетуіне кепіл болады.
Енді қолтаңба жасаудың қадамдарын өтіп шығайық:

1. M мәтін аламыз. m = h(M) хэш мәнін аламыз. m — бүтін сан болады.

2. S = m d дәрежесінде mod n; есептейміз.
(M,S) жұбы қабылдаушыға жіберіледі, яғни S қолтаңба болады.

3. k = S e дәрежесінде mod n; қабылдаушы есептейді.

4. Соңында тексереміз: егер k = h(M) болса, қолтаңба дұрыс. Яғни бастапқы түпнұсқа мәтінді алдық.

Енді келесі жазбада осы алгоритмнің реализациясын көрсетуге тырысамын.