avatar
Всем Привет
Без вложений
в прогнозе на спорт от профи
Вот сайт с прогнозами на спрот и просто купил, и вывел не много но… Да немного психанул но в плюсе!
Суть в том что тут реально крутые Капперы, я бы сказал лучшие и реально отвечают на вопросы!
Не кидалово!
что бы не гадать, проще зайти и увидеть самим!
Лучше самим по пробывать и убедиться!!!
Поднимаем бобла
avatar
Заманауи мамандық, уақытпен қатар жүру мүмкіндігін береді, жалақысы жоғары, адамдардың жұмысын жүйелеуге, жеңілдетуге жалпы жақсылық жасауға тікелей қатыса аласыз, әлемнің қалаған бұрышында жұмыс жасауға мүмкіндік береді(қаласаңыз үйден шықпай-ақ!).
avatar
Әлбетте, клон жасаған дұрысырақ болады.
avatar
GUI бар делік екі бөліктен. Мысалға сізде жылдық есеп (отчет) датасы бойынша өсу ретінде бар, базадан алған. Енді сізге GUI 2-жағында кемі ретінде керек болды. Қайтадан базадан аласыз ба? Алде Клон жасайсыз ба?
avatar
Бірнеше бір типті объектілер болса және олардың деректері көбіне бірдей болса
avatar
Осы паттернды нақты практикада қай кездерде қолданылады, мысалы?
avatar
Ева деген де бар
avatar
Кэрол(Carol) мен Дейв
avatar
Алиса, Боб, тағы біреуі болып еді ғой?)
avatar
Шешімі:
#include <iostream>
#include <string>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
 double sum;
 int f=1;
 int i=0;
 int fractional=0;
 
 while(fractional%10==0){
   if(i>0){f=f*i;}
   sum = sum+(pow(-1,i)/f);
   i++;
   fractional = (int)( ( sum - floor(sum) ) * pow(10, 8) );
 }
 printf("sum = %.7f",sum);
}
avatar
Графтарға байланысты есеп аяқталмады. Осыған қарап жасай беруге болады.
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;//төбелер саны
      Console.Write("n engiziniz:");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      var arr = new int[n, n];
      setArray(ref arr);
      displayArray(arr);
      Console.Write("Eiler grafina tekseru:");
      Console.WriteLine(checkForEilerGraf(arr));
      Console.Write("Gamilton grafina tekseru:");
      Console.WriteLine(checkForGamilton(arr));
      Console.ReadKey();
    }

    //массивты толтыру
    static void setArray(ref int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        arr[i, i] = 0;
      }

      //кездейсоқ мәндер беру
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          arr[i, j] = rnd.Next(0, 2);
        }
      }

      //мәндерді симметриялы көшіру
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          arr[j, i] = arr[i, j];
        }
      }
    }

    //қабырғалар санын алу
    static int getEdgeArray(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          sum += arr[i, j];
        }
      }
      return sum;
    }

    //массивты шығару
    static void displayArray(int[,] arr)
    {
      Console.WriteLine("Massivty shigaru:");
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
          Console.Write(arr[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    //Төбенің дәрежесін есептеу
    static int getVertegDegree(int k, int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      int res = 0;
      for (int j = 1; j < n; j++)
        res += arr[k, j];
      return res;
    }
    /*
     * Теорема Эйлера. Связный неориентированный граф является 
     * эйлеровым графом тогда и только тогда, когда степени всех его вершин
     * четны.
     */
    static bool checkForEilerGraf(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int degree = getVertegDegree(i, arr);
        if (degree % 2 == 1)
          return false;
      }
      return true;
    }

    static bool checkForGamilton(int[,] arr)
    {
      var n = Math.Sqrt(arr.Length);
      if (n < 3) return false;
      for (int i = 0; i < n - 1; i++)
      {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
          if (getVertegDegree(i, arr) + getVertegDegree(j, arr) < n) return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
avatar

Осы өрнекті Симпсон әдісімен есептеу.

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double a = 0, b = 1, h;
      int n;
      Console.Write("n=");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      while(n%2==0){
        Console.WriteLine("n tak san bolui kerek!");
        Console.Write("n=");
        n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      };
      h = (b - a) / (2 * n);
      double x, y;
      double sum1 = 0;
      for (int i=2; i <= (2*n-2); i+=2)
      {
        x = a + i * h;
        sum1 += getY(x);
      }

      double sum2 = 0;
      for (int i = 1; i <= (2 * n - 1); i += 2)
      {
        x = a + i * h;
        sum2 += getY(x);
      }

      double y0 = getY(a);
      double yn = getY(a + n * h);

      double res = (h / 3) * (y0 + yn + 2 * sum1 + 4 * sum2);
      Console.WriteLine("Jauaby:"+res);
      Console.ReadKey();
    }

    static double getY(double x)
    {
      return 1 / Math.Sqrt(1 + x * x);
    }
  }
avatar
#include using namespace std;
//15nuska, 1 esep
int main()
{
float x,a;
int n=0;
cout << «x=»;
cin>>x;
cout <<«a=»;
cin>>a;

while(n==0||n%2==1){
cout<<«n=»;
cin>>n;
if(n%2==1){cout<<«n-zhakshalar sany jup bolui kerek!»<<endl;}
}

int k = n/2;
float res=(x+a);
for(int i=0;i<k-1;i++){
res=res*res+a;
}
cout<<«jauaby:=»;
cout<<res;
return 0;
}
avatar
тағы есеп)
avatar
сол ставка аз боп қалды ау дим
avatar
ешкімге 200 теңге керек емес па не?
avatar
макрос деп кодты орындамай турып озгертудиди ойланыз. Кодты адамга женил турде жазып, орындалуга озгертип беру
avatar
немесе айыру)
avatar
Программирование — болашақтың мамандығы. Өздігінен ойлай алатын, белгілі бір әрекеттер жасай алатын сандық сана иесін жасаудың өзі қызықтыратын нәрсе ғой.
avatar
Аха))