Дизайн паттерндер. 5-cабак. Құру паттерндері (Creational patterns)

Блог аты abzalkalimbetov
Аты: Factory Method
Проблема: Реализация жасалатын жерден объектілерді құру логикасын бөлу
Шешім: Объектіні құратын интерфейс жасау, және субкласта қай класты құруын шешетін логиканы жазу.
public interface Logger {
     public void log(String message);
}

public class ConsoleLogger implements Logger {
    public void log(String message) { 
      System.out.println("logging");
    }
}

public abstract class AbstractLoggerCreator {
    public abstract Logger createLogger();
    public Logger getLogger(){
      Logger logger = createLogger();
      return logger;
    }
  }

public class ConsoleLoggerCreator extends AbstractLoggerCreator{
  @Override
  public Logger createLogger() {
    ConsoleLogger logger = new ConsoleLogger();
    return logger;
    }
  }

public class Client {
  private void someMethodThatLogs(AbstractLoggerCreator logCreator){
    Logger logger = logCreator.createLogger();
    logger.log("message");
  }
  public static void main(String[] args){
    // Console Logger мысалында кез келген логгер (файлға лог не базаға) болуы мүмкін 
    AbstractLoggerCreator creator = new ConsoleLoggerCreator();
    Client client = new Client();
    client.someMethodThatLogs(creator);}}

Нәтиже: Factory method объектілерді құру логикасын өзіне алып, қолданушы жақ қандай объектілер құрылатыны жайлы білмейді. Код қайталанбайды және қайта қолданылады"

0 пікір

Тек қана тіркелген және авторизациядан өткен қолданушылар пікір қалдыра алады.