Дизайн паттерндер. 4-сабақ. Құру паттерндері (Creational patterns)

Блог аты abzalkalimbetov
Аты: Singleton
Проблема: Класс объектісін құру ресурстарды (уақыт, жад) көп кетіреді.
Шешім: Бүкіл жүйеге бір ғана класс объектісін құрып, соны қолдану. Басқа класс объектілерінің құрылуын болдырмау. Жалғасы
Singleton құрудың 2 жолы бар: бастапқы класс жадқа қосылған кезде (eager) және сұраныс бойынша класс алғаш шақырылған кезде (lazy)
құру жолдары.
Eager Singleton мысалы
public class EagerInitializedSingleton {
   private static final EagerInitializedSingleton instance = new EagerInitializedSingleton();
   
  //private constructor клиентке өз объектісін құруға тыйым салады
  private EagerInitializedSingleton(){}
 
  public static EagerInitializedSingleton getInstance(){
    return instance;
  }
}

Бірақ көп жағдайларда (базаға байланыс, лог жасау) Lazy Singleton қолданылады. Келесі мысалда класс объектісі алғаш шақырылған кезде ғана құрылады
public class LazyInitializedSingleton {
 
  private static LazyInitializedSingleton instance;
   
  private LazyInitializedSingleton(){}
   
  public static synchronized LazyInitializedSingleton getInstance(){
    if(instance == null){
    synchronized (LazyInitializedSingleton.class) {
      if(instance == null){
        instance = new LazyInitializedSingleton();
      	}
    }
  	}
  return instance;
  }
   
}


Қолданылуы:
EagerInitializedSingleton.getInstance();
LazyInitializedSingleton.getInstance();


Нәтиже: Класс объектісінің құрылуын басқаруға және оны шектеуге мүмкіндік береді.

0 пікір

Тек қана тіркелген және авторизациядан өткен қолданушылар пікір қалдыра алады.